Sklep

Oferta

Stiuk Elite

Stiuk Elite

Szpachlowa powłoka dekoracyjna na bazie związków mineralnych.

 

CHARAKTERYSTYKA:

STUCCO ELITE jest produktem na bazie naturalnego wapna gaszonego, długo sezonowanego, z dodatkami mineralnymi, pigmentami nieorganicznymi; zawiera równieŜ spoiwa utrwalające (utrwalacze) i bakteriobójcze, dzięki którym produkt ten posiada następujące właściwości:WYSOKA PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ I ODDYCHALNOŚĆ – ZMYWALNOŚĆ I MAŁY WSKAśNIK PRZYCZEPNOŚCI KURZU (wewnątrz pomieszczeń) - WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA CZYNNIKI CHEMICZNO-FIZYCZNE I BIOLOGICZNE, WYTRZYMAŁOŚĆ NA PROMIENIE UV I NA SMOG (na zewnątrz)- ŁATWE DO WYKONANIA EFEKTOWNE. LŚNIĄCE WYKOŃCZENIE.


 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

W przypadku nowych tynków , nałoŜyć warstwę akrylowego preparatu utrwalającego, wcześniej rozcieńczonego z wodą. W przypadku starych murów i ścian, naleŜy zdrapać az do tynku, a następnie połoŜyć nową zaprawę tynkową. Jako Ŝe do wyczyszczenia starego tynku niejednokrotnie uŜywany jest papier ścierny, nalęŜy po wyczyszczeniu ściany nałoŜyć PRIMER UNIFORMANTE.

 

SPOSÓB APLIKACJI::

Przed przystąpieniem do aplikacji produktu, naleŜy wcześniej zwilŜyć ścianę wodą, dokładnie wymieszać materiał a następnie przystąpić do aplikacji produktu za pomocą packi INOX, do momentu otrzymania jednolitego i równomiernego wyglądu. Kiedy produkt jest juŜ całkowicie suchy, naleŜy przystąpić do nakładania drugiej, finalnej warstwy stanowiącej wykończenie. Za pomocą tej samej, wcześniej uŜywanej packi naleŜy przejść do polerowania, zacierając wielokrotnie pacą do uzyskania gładkiej powierzchni; podczas wygładzania nie naleŜy wykonywać bardzo silnego nacisku, w celu uzyskania efektu marmuru.

 

NA ZEWNĄTRZ: zawartość opakowania wymieszać z 10% cementu PORTLANDZKIEGO Białego.

ROZCIEŃCZANIE: gotowy do użycia.

KONSYSTENCJA: produkt w paście

CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 1,28-1,38 kg/ltr.

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA:1 kg/m2.

KOLORY: kolory z dostępnego wzornika kolorów (katalogowe)

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu; chronić przed niskimi temperturami.

TEMPERATURY APLIKACJI:MIĘDZY 8-25 C.

OKRES WAŻNOŚCI; produkt jest waŜny przez 2 lata od daty dostawy.

OSTRZEśENIA: Unikać nakładania materiału przy duŜym nasłonecznieniu lub podczas silnego wiatru, ze względu na moŜliwość zapruszenia dekoracji. Przed przystąpieniem do aplikacji materiału, naleŜy zwilŜyc ścianę . W przypadku zastosowania produktu na zewnątrz koniecznym jest uŜycie impregnatu w postaci IDROREPELLENTE SILOSSANICO, nakładając kilka warstw i jednocześnie unikając ściekania materiału i ewentualnych zacieków..

logo-color-efect.png

Sklep z farbami Color Efect,
farby z mieszalnika, szeroki wybór kolorów farb i lakierów.

© 2023, ColorEfect | DeSoft

Search